Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Vakspecialisten

Vakspecialisten

Een aantal vakken wordt gegeven door vakspecialisten. Dit betekent dat de leerlingen voor verschillende vakken verschillende docenten hebben, in verschillende lokalen. Hierdoor worden leerlingen voorbereid op de doorstroom naar vervolgonderwijs. De vakken die gegeven worden door vakspecialisten, zijn: sport, handvaardigheid en ckv, en consumptieve technieken.
  

 chaim.jpg
Schoolmaatschappelijk werker

Onze schoolmaatschappelijk werker heeft waar gewenst of nodig contact met de ouders. U kunt met vragen of problemen rechtstreeks bij hem terecht. Als school vinden we het prettig dat u daarmee niet aarzelt, maar ons gewoon belt of mailt.
Onze schoolmaatschappelijk werker is Chäim Sinon
06-33 63 30 35
 
 
School gedragswetenschapper
De gedragswetenschapper levert een actieve bijdrage aan het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen en jongeren op school. Zij neemt psychologisch onderzoek af bij de leerlingen en ondersteunt het team als specialist op het gebied van de ontwikkeling van en omgang met kinderen met een bijzondere hulpvraag. De gedragswetenschapper onderzoekt welke aanpak werkt voor leerlingen en adviseert de docent hierover. Daarnaast biedt zij daar waar nodig individuele begeleiding aan leerlingen.
Onze school gedragswetenschapper is  (werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag)
 
 
Zorgcoördinator
In de praktijk blijkt dat een nauwe samenwerking van zorgcoördinatoren en schoolleiders van groot belang is. Als het goed is vormen zij samen een soepel functionerende tandem. Hun expertise gebruiken ze bij leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen bij kinderen, leerlingenzorg van de school en handelingsverlegenheid bij docenten. Daarmee zijn ze binnen de school de spil in de zorg voor leerlingen.
Onze zorgcoördinator is Kim Smith
 
Zorgcoördinator, ondersteunen uw zoon/ dochter als hij of zij wordt teruggeplaatst naar het regulier onderwijs of naar het mbo op het ROC gaat.
 

Het team

:

Help (nieuw venster)