Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Het team

  • Onze leerlingen zijn erg gebaat bij sociale veiligheid en overzicht, daarom heeft iedere klas een vaste mentor. Deze mentor is verantwoordelijk voor de klas en de leerling.
De mentor onderhoudt de contacten met de vakdocenten en ouders, verzamelt informatie voor de handelingsplan besprekingen en schrijft de rapportages.

Door zoveel mogelijk vakdocenten in te zetten bereiden we de leerlingen voor op het vervolgonderwijs.

Naast de mentor en vakdocenten zijn er praktijkdocenten, onderwijsassistenten, docentondersteuners, coördinerende achterwacht en een stage coördinator.

Begeleiding in de klas
Onze leerlingen zijn erg gebaat bij sociale veiligheid en overzicht. Daarom heeft iedere groep een vaste groepsleraar. Deze mentor begeleidt de groep gedurende de hele schoolweek en is verantwoordelijk voor de leerling en alles wat zich rond hem afspeelt. De mentor onderhoudt de contacten met de vakleraren en ouders, verzamelt informatie voor de leerlingbespreking en schrijft de rapportage.
De mentor geeft de meeste vakken. Voor sommige vakken wordt een vakdocent ingezet. Dit betekent dat de leerlingen voor verschillende vakken verschillende leraren hebben, in verschillende lokalen. Hierdoor worden leerlingen voorbereid op de doorstroom naar vervolgonderwijs.
 

Het team

:

Help (nieuw venster)