Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

  • De Onderwijsspecialisten heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr).
Deze heeft in een aantal bovenschoolse aangelegenheden instemmings- of adviesrecht over het beleid van de school. In de gmr heeft ook een aantal ouders zitting. Deze ouders vormen de oudergeleding van de gmr. Het secretariaat van de gmr is voor vragen of aanmelding te bereiken via gmrcluster4@deonderwijsspecialisten.nl

Medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)