Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Samenstelling MR

Klaske Rehorst(voorzitter)
ouder Bethaniënstraat

 
Bart Bomer (secretaris)
vakleerkracht Bakenbergsweg


Daniëlle Boot
vakleerkracht Bethaniënstraat
 
Elske Nijdam
vakleerkracht Betaniënstraat
 

 
Susan Scheperboer
leerkracht Vester College Ede
 
Jacob Hoogeveen
leerkracht Vester College Ede
 
Remo Willemsen
ouder
Bakenbergseweg
 
 
 
MR-lid gezocht
 
Zoals u weet heeft onze school een medezeggenschapsraad. De MR bestaat op dit moment uit zes enthousiaste leden: twee ouders en vier teamleden. Een van de ouderleden stopt met de MR vanwege het behalen van het diploma door haar zoon die zodoende geen leerling meer op school is.
 
Ongeveer zeven keer per jaar vindt een MR-vergadering plaats. De directeur woont op verzoek een deel van de vergaderingen bij. In deze bijeenkomsten heeft u als ouder de gelegenheid mee te denken en in te stemmen of advies te geven over zaken die het Vester College en het Briant college op locaties Bethaniënstraat en Bakenbergseweg aangaan.
Zoals bijvoorbeeld:
- ontwikkelingen in het beleid van de school;
- de inhoud van de schoolgids;
- de formatie van leerkrachten en de begroting;
- de vakantieregeling en planning van studiedagen van leerkrachten.
 
Elk jaar aan het begin van het schooljaar maakt de MR een planning van de onderwerpen die op de MR-agenda komen te staan. Sommige onderwerpen, zoals de formatie en de schoolgids zijn wettelijk verplicht maar daarnaast kan de MR zelf ook onderwerpen aan de orde stellen. Door de publicatie van de notulen op de website wordt verslag gedaan van deze vergaderingen.
 
 
Spreekt dit u aan? Dan is lid worden van de MR iets voor u!
Mocht u interesse hebben om deel uit te gaan maken van de MR, dan zouden wij het op prijs stellen als u dit kenbaar zou willen maken door voor 30 september 2013 een email te sturen aan Bart Bomer via mr@vestercollege.nl
 
 
Wij zijn op zoek naar 2 ouderleden.
Bij meerdere kandidaten zal er een verkiezing worden gehouden. Wanneer er na 30 september minder dan drie aanmeldingen zijn, vervalt de verkiezing en wordt het aangemelde lid aanvaard met algemene goedkeuring vanuit de MR (artikel 10).
 

Medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)