Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Vergaderingen

De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer eens per zes weken. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. We stellen het op prijs dat u zich van tevoren aanmeldt via een e-mail (mr@vestercollege.nl) of dit door te geven aan een MR-lid.
 

- Jaar Planning MR

Medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)