Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

In cijfers

Schoolgrootte

Wij hebben jaarlijks ongeveer 120 leerlingen die begeleid worden door deskundige en betrokken medewerkers. De leerlingen zijn verdeeld over tien klassen, gegroepeerd op leerjaar en leerweg. In elke klas zitten tussen de tien en vijftien leerlingen. De klassen worden begeleid door een mentor, vakdocenten en andere ondersteuners.
 
De meeste leerlingen volgen onderwijs in het gebouw van het Vester College. Alleen de klassen 3 en 4, theoretische leerweg gaan naar school bij De Fonkel op de Jachtlaan.
 
Toetsen
We hebben een systeem van toetsing en evaluatie. Dit gebruiken we om te evalueren of we op schema liggen en of we aanpassingen moeten doen. Hiervoor gebruiken we de toetsen van het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs. We toetsen de leesvaardigheid, woordenschat, taalverzorging, Engels leesvaardigheid en woordenschat en rekenen/wiskunde. Dit doen we vanaf de brugklas tot en met de derde klas.
 
Opbrengsten
In de onderstaande tabel ziet u onze uitstroomgegevens van de laatste twee schooljaren.
  
 
 
 UitstroomVester.png
  slag- 2018.jpg
Inspectie van het Onderwijs
Tijdens het laatste inspectiebezoek heeft de Inspectie van het Onderwijs onze school beoordeeld als goed en een basisarrangement toegekend.

De School

:

Help (nieuw venster)