Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Jaarplan

Jaarplan
In ons jaarplan van 2016 hebben we ter verbetering van het onderwijs de volgende onderwerpen aandacht gegeven:
-      leerling participatie: de leerling wordt mede eigenaar van zijn ontwikkeling;
-      een actieve fysieke leeromgeving die op verschillende manieren uitdaagt tot leren;
-      verdieping kennis over gedrag;
-      deelname aan een onderzoek van Hogeschool Leiden naar verbeteren leef- en leerklimaat in de klas en in de school;
-      flexibiliteit in contactvormen met ouders;
-      ICT-vaardig personeel;
-      Special Heroes fase III.
 
Doelen jaarplan 2017
-      vergroting ouderbetrokkenheid: ouders en docenten zijn tevreden over de samenwerking en over hoe vaak ze contact hebben;
-      onderwijskundige excellentie: we voeren de adviezen uit het onderzoek naar het leerklimaat uit;
-      ontwikkelen van een meer praktijkgericht aanbod voor de bovenbouw van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg;
-      leerling participatie: we zetten nog meer in op gepersonaliseerd leren;
-      verbeteren ICT: we bespreken de ICT-scan en het onderzoek “waardevolle inzet ICT” in het team en koppelen er vervolgacties aan;
-      inzetten op goed werkgeverschap, bijvoorbeeld verzuimbeleid;
-      een impuls geven aan cluster 4, met de implementatie van een praktijkondersteuner;
-      scholing nieuwe medewerkers.

De School

:

Help (nieuw venster)