Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Uitgangspunten

​Orthopedagogische benadering

De relatie tussen de leerling, zijn mentor en vakleraar is de basis waarop wij bouwen. De ondersteuning die wij bieden, is afgestemd op wat uw zoon/dochter nodig heeft. De leraar en begeleiders werken hiervoor intensief samen. We benaderen onze leerlingen vanuit een positieve houding. De positieve houding is merkbaar in de hele school. Zo werken we bewust met PBS (Positive Behavior Support: een manier om opbouwend te communiceren) en daaraan gekoppeld een beloningssysteem. Dit beloningssysteem is er op individueel niveau en op klassenniveau. In de themaweken gebruiken we het op schoolniveau.

De School

:

Help (nieuw venster)