Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Gedragsregels

  • We hebben op school een aantal algemene gedragsregels vastgesteld voor de leerlingen.

We bespreken deze regels met de leerlingen en houden ze onder hun aandacht. Daarnaast hebben wij specifieke regels en protocollen. Ze liggen allemaal op school ter inzage voor ouders en verzorgers.

Roken

Natuurlijk hopen we dat leerlingen niet roken. Onder de 16 jaar is roken verboden. Als leerlingen 16 jaar zijn en toestemming hebben van ouders, dan mag het wel: tijdens de pauzes bij de picknicktafels op het schoolplein.

Fiets/scooterstalling

Op het plein is er een fietsen- en scooterstalling. Dit is geen hangplek. Leerlingen moeten hun scooter/ fiets goed op slot zetten om diefstal te voorkomen. Leerlingen zonder bromfietscertificaat mogen niet op de scooter/bromfiets naar school komen. 

Mobiele telefoon 

Leerlingen moeten hun mobiele telefoon uitschakelen en in het kluisje leggen, zodra ze ons gebouw binnengaan. Gaat de telefoon toch af tijdens de les, dan wordt hij ingenomen en aan het einde van de dag teruggegeven. 

Alcohol en drugs

Het bezit van alcoholische dranken, drugs of wapens is verboden. Zodra we het vermoeden hebben dat een leerling blowt of gebruikt, worden de ouders hierover ingelicht. De leerling wordt naar huis gestuurd.
De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek om de situatie te bespreken voordat een leerling weer welkom is.

 

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)