Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Klachtenregeling

  • Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken in de school.

In de meeste gevallen is dit op te lossen door in gesprek te gaan met de leraar of mentor. Als dit gesprek niet leidt tot een bevredigende uitkomst, dan volgt een gesprek met de teamleider of schooldirecteur. Als ook dit niet het gewenste resultaat oplevert, dan kunt u terecht bij het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten. U kunt ook altijd terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De (externe) vertrouwenspersoon kan u hierin ondersteunen.

Met klachten van algemene aard waar u niet met de school uitkomt, kunt u terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191 3508 AD Utrecht
T: 030 - 280 95 90
F: 030 - 280 95 91
info@onderwijsgeschillen.nl

De interne contactpersoon heeft alleen bij klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik een rol. Hij informeert en adviseert over de mogelijke vervolgstappen.

Klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik

Klachten of vermoedens van deze aard kunnen gevoelig liggen. Wij vinden het belangrijk dat u klachten of vermoedens direct bij ons meldt. Dan kunnen we in samenspraak met u de noodzakelijke stappen ondernemen. U kunt ook contact opnemen met de interne contactpersoon op de locatie.

Gesprekken met de interne contactpersoon en de externe vertrouwenspersoon zijn in principe vertrouwelijk. Er kunnen echter (wettelijke) gronden zijn om op basis van uw informatie stappen te ondernemen waarbij geheimhouding niet altijd mogelijk is. Daarvan brengen we u uiteraard op de hoogte.

Landelijke vertrouwensinspecteur

Deze functionaris is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangesteld en is belast met de onderwerpen seksuele intimidatie, lichamelijk geweld, grove pesterijen, geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering binnen scholen.
T: 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief).

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)