Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Vertrouwenspersoon

Intern vertrouwenspersoon

Chaim Sinon
M 06-33 63 30 35
 

Extern vertrouwenspersoon

Chiene Hulst
M 06 - 45 43 42 66
chienehulst@externevertrouwenspersonen.nl
 
Cor van Duinhoven
M 06 - 11 35 52 80
corvanduinhoven@externevertrouwenspersonen.nl

Landelijke vertrouwensinspecteur

Deze functionaris is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangesteld en is belast met de onderwerpen seksuele intimidatie, lichamelijk geweld, grove pesterijen, geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering binnen scholen.
T 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief).

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)