Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Verzekeringen

Verzekering door school

De school heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor onderwijsinstellingen afgesloten. De aansprakelijkheid van de leerlingen voor activiteiten die plaatsvinden binnen de school-/lesuren, of voor activiteiten die in schoolverband worden ondernomen (zoals excursies, werkweken en dergelijke) is meeverzekerd. De periode is voor de schooltijd en één uur voor en na de activiteit, of zo veel langer als er nodig is om te reizen. Houdt u er rekening mee dat dit een secundaire verzekering is. Dat betekent dat u de schade eerst op uw eigen verzekering moet verhalen. Ook tijdens stages is de leerling verzekerd.

Voor onze leerlingen hebben wij ook een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de schade van lichamelijk letsel dat als gevolg van ongevallen is ontstaan. De verzekering is van toepassing tijdens:
- het verblijf in het schoolgebouw en op het schoolterrein, gedurende de openstelling van school en als er toezicht is van onderwijzend personeel;
- de gymlessen onder gediplomeerd toezicht;
- tijdens excursies, vervoer, stages, sportwedstrijden, museumbezoek, muziek- en toneelvoorstellingen, mits onder toezicht van onderwijzend personeel.
Eventuele schade geeft u zo spoedig mogelijk door bij de administratie van de school. Schade wordt geregeld volgens de polisvoorwaarden.

De verzekering en polisvoorwaarden kunt u opvragen bij de teamleider van de locatie. De premies van de collectieve ongevallenverzekering en de doorlopende reis- en bagageverzekering worden betaald uit de ouderbijdrage.

Verzekering door ouders

De schoolverzekering dekt geen materiële schade of vermissing en is geen auto-ongevallenverzekering. Ook het dragen van een bril en/of hulpstukken is op eigen risico. De school is ook niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Daarom is het belangrijk dat ouders een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)