Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden

Veilig op school

  • Goed onderwijs is ook veilig onderwijs. In een veilige omgeving en in een veilig klimaat komen leerlingen optimaal tot leren en ontwikkeling. Daarom besteedt onze school aandacht aan het verder ontwikkelen en borgen van de fysieke en sociale veiligheid.

Preventie en respect voor andermans spullen, geloof, afkomst en overtuiging staan hierin centraal. Om de veiligheid van leerlingen en medewerkers te garanderen, bieden we begrenzing waar dat nodig is.

Preventie

We besteden veel aandacht aan het onderhouden en steeds verder ontwikkelen van een veilig klimaat. Dit doen we actief door scholing en training van onze medewerkers en heldere regels en protocollen over wenselijk en onwenselijk gedrag. Dit is een preventieve aanpak: gericht op het voorkomen van mogelijke onveiligheid.

Feitelijke adequate communicatie training (FACT)

Betere communicatie over problemen en het voorkomen van conflicten. Dat is de kern van FACT, een methode die onze school gebruikt.
Onze locatie heeft een aantal speciaal opgeleide personeelsleden, die de overige teamleden trainen in voorkomen van escalaties.
Positive Behaviour Support (PBS)
Om de veilige omgeving binnen onze school te behouden, werken we met het programma Positive Behaviour Support.
Dit programma is gebaseerd op drie kernwaarden: respect, veiligheid en betrouwbaarheid. Vanuit deze waarden hebben we met alle medewerkers en jongeren acht gedragsverwachtingen geformuleerd: de ‘8 van gedrag’. Deze hangen in verschillende ruimtes van onze school en worden besproken met de leerlingen door de mentor. Drie keer per jaar hebben we een themaweek, waarin een van de kern-waarden centraal staat. 

Veiligheidsbeleid

De cijfers over sociale veiligheid houden we systematisch bij. De cijfers worden regelmatig besproken binnen het locatieteam en de mr. En twee maal per jaar zijn ze onderwerp van gesprek tussen de teamleider en de directie.

Protocol Veiligheid op school

Om een veilig schoolklimaat te realiseren heeft het bestuur van onze school richtlijnen vastgelegd in het protocol Veiligheid op school. Hierin staat hoe we in de verschillende situaties van grensoverschrijdend gedrag moeten handelen. Het protocol gaat in op verbale en/of fysieke agressie en intimidatie, vernieling of diefstal, seksuele intimidatie, seksueel misbruik/misdrijf, pesten (waaronder ook cyberpesten) of discriminatie en gebruik van genotsmiddelen. Dit protocol ligt bij onze administratie. 

Toezicht op de schoolpleinen

Vijftien minuten voordat de eerste schoolbel gaat, zijn er leraren op de schoolpleinen om toezicht te houden. Dit is ook het geval tijdens de korte en lange pauze. Ook worden de leerlingen begeleid naar de bus of taxi.

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)