Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vester College
  Hendrik Stafweg 2
  6712 EA Ede
  T 0318 - 69 42 22
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Cultuur- en bewegingsonderwijs

Cultuur- en bewegingsonderwijs.
Sport neemt een belangrijke plek in binnen ons onderwijs. Wekelijks krijgen alle leerlingen gymlessen. Daarnaast organiseren we een jaarlijkse sportdag voor de hele school. Ook werken we al een aantal jaren samen met Special Heroes (www.specialheroes.nl) met als doel leerlingen te stimuleren om meer te bewegen en hun de mogelijkheid te bieden zich aan te sluiten bij een (sport)vereniging. Om kennis te maken met deze verenigingen worden er clinics gegeven op onze school. Onze leraar sport kan de weg naar een sportvereniging ondersteunen en begeleiden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Remco Baron r.baron@vestercollege.nl
 
Kunst en cultuur hebben ook een plaats binnen onze school. We stimuleren de leerlingen bovendien om deel te nemen aan culturele activiteiten buiten school. Daarvoor laten wij ze in de lessen zo veel mogelijk kennismaken met de mogelijkheden op dit gebied. Wij werken hiervoor onder andere samen met Cultuurmij Oost en Cultura Ede.
 

Leerlingen

:

Help (nieuw venster)