Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vester College
  Hendrik Stafweg 2
  6712 EA Ede
  T 0318 - 69 42 22
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Groepsplan

Startverslag 

Bij binnenkomst van de leerling stelt de Commissie van Begeleiding de beginsituatie van de leerling vast. Dit doet zij door de documenten van de overdragende instantie te raadplegen, onderzoek uit te voeren, informatie van ouders in te winnen en eerste onderwijsbehoeften, belemmerende en bevorderende factoren en handelingsgerichte adviezen te formuleren. 
 
Het startverslag bevat onderdelen die input van het zogenaamde Ontwikkelingsperspectief gaan vormen, namelijk:
 • diagnose met gevolgen voor functioneren
 • medische gegevens
 • woonsituatie
 • onderwijsgegevens
 • onderzoeksgegevens: van overdragende instantie en eigen onderzoeken, in ieder geval IQ
 • bevorderende en belemmerende factoren met betrekking tot het leren van de leerling
 • onderwijsbehoeften: hier wordt aangegeven hoe de leerling optimaal tot leren komt. Dit gebeurt onder meer op grond van de onderzoeksgegevens.

Het startverslag is klaar voordat de leerling met zijn lessen start.

Ontwikkelingsperspectief

Als het startverslag af is, stelt de Commissie van Begeleiding binnen zes weken een Ontwikkelingsperspectief op. Hierin staat welk vervolgonderwijs de leerling aan zou moeten kunnen. Ook is erin te lezen welke kennis de leerling opdoet (leerontwikkeling) en welke sociaal-emotionele ontwikkeling hij kan doormaken (gedragsdoelen en werkhouding-doelen). De uitstroommogelijkheden na onze school zijn: mbo (ROC) en havo (regulier of speciaal).

Groepsplan
Het ontwikkelingsperspectiefplan vormt, samen met de leerlijn van de leerling, de basis voor het groepsplan. In het groepsplan beschrijven we per leergebied welke leerdoelen we komend schooljaar willen bereiken. Wanneer bij tussentijdse evaluatie blijkt dat een aanpassing nodig is, stellen we het plan tijdens het schooljaar bij. We gaan dan na waarom de verwachte doelen niet of juist ruimschoots zijn gehaald en zetten eventuele vervolgacties in. Uiteraard bespreken we dit altijd met u.

 

 

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)