Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vester College
  Hendrik Stafweg 2
  6712 EA Ede
  T 0318 - 69 42 22
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Leerlingvolgsysteem

Referentieniveaus

De overheid wil prestaties van leerlingen op het gebied van Nederlandse taal en rekenen verbeteren. Daarom heeft ze hiervoor zogenaamde referentieniveaus vastgesteld. Voor alle onderwijssoorten is duidelijk omschreven welke basiskennis en basisvaardigheden een leerling op een bepaald moment in zijn schoolloopbaan moet hebben en beheersen. Als school kunnen we met deze referentieniveaus de vorderingen van onze leerlingen volgen. En ook voor u is het helder wat uw zoon/dochter geleerd moet hebben.
 • Voor het vmbo, en mbo 1, 2 en 3 geldt niveau 2F
 • Voor havo, vwo en mbo 4 niveau 3F

Cito Volgsysteem

We willen uw zoon/dochter goed naar het eindniveau leiden. Daarom peilen we tussentijds hoe het gaat. Dit doen we met toetsen van het Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs. Met deze toetsen meten wij de prestaties van de leerlingen op kernvaardigheden vanaf de brugklas tot en met de derde klas.
De resultaten kunnen we vergelijken met landelijke normen. Zo krijgen we inzicht in de algemene beheersing van de kernvaardigheden en zien we wat de sterke en zwakke punten zijn van uw zoon/ dochter. De kernvaardigheden zijn: Nederlands leesvaardigheid , Nederlands woordenschat, taalverzorging, Engels leesvaardigheid, Engels woordenschat, rekenen/wiskunde.

Opbrengstgericht werken 

Dit schooljaar zijn we gestart met opbrengstgericht werken. Een school die opbrengstgericht werkt, zet zich planmatig in voor het verbeteren van de vorderingen van leerlingen. Dit gebeurt door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen. En dat werkt! Scholen die systematisch hun toetsgegevens analyseren en gebruiken voor de inrichting van hun onderwijs hebben betere resultaten, blijkt uit onderzoek van de Inspectie. Onderdeel van opbrengstgericht werken is het invoeren van de Cito-toetsen. We worden bij het invoeren van het opbrengstgericht werken begeleid door specialisten.

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)