Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vester College
  Hendrik Stafweg 2
  6712 EA Ede
  T 0318 - 69 42 22
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Commissie voor de Begeleiding

 • Onze school heeft een Commissie voor de Begeleiding (CvdB).

De Commissie voor de Begeleiding (CvdB) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Deze commissie komt wekelijks bijeen onder voorzitterschap van de teamleider. Andere leden zijn de orthopedagoog, de zorgcoördinator en de schoolmaatschappelijk werker. Op verzoek zijn de schoolarts, de intaker of een of meer leraren bij het overleg aanwezig.

 
De commissie heeft als taken:
-      adviseren over het vaststellen en bijstellen van het ontwikkelings-perspectiefplan;
-      het eenmaal per jaar evalueren van het ontwikkelings-perspectiefplan;
-      adviseren over terugplaatsing;
-      de kwaliteit bewaken van het cyclisch proces van handelingsplanning;
-      het multidisciplinair bespreken van leerlingen en toewijzen van extra ondersteuning;
-      contacten met zorgpartners onderhouden en afstemmen van de uitvoering van de zorg op school en thuis.

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)