Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vester College
  Hendrik Stafweg 2
  6712 EA Ede
  T 0318 - 69 42 22
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Huiswerkbegeleiding

Leerlingen kunnen twee keer per week vrijwillig onder begeleiding huiswerk maken bij ons op school.

Begeleiding in de klas
Onze leerlingen zijn erg gebaat bij sociale veiligheid en overzicht. Daarom heeft iedere groep een vaste groepsleraar. Deze mentor begeleidt de groep gedurende de hele schoolweek en is verantwoordelijk voor de leerling en alles wat zich rond hem afspeelt. De mentor onderhoudt de contacten met de vakleraren en ouders, verzamelt informatie voor de leerlingbespreking en schrijft de rapportage.
De mentor geeft de meeste vakken. Voor sommige vakken wordt een vakdocent ingezet. Dit betekent dat de leerlingen voor verschillende vakken verschillende leraren hebben, in verschillende lokalen. Hierdoor worden leerlingen voorbereid op de doorstroom naar vervolgonderwijs.

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)