Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Aanmelden
 • Vester College
  Hendrik Stafweg 2
  6712 EA Ede
  T 0318 - 69 42 22
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Leerlingenzorg

Hiernaast vindt u als download van een samenvatting van ons school/ondersteuningsprofiel. Dit is een feitelijk  beeld van onze ondersteuning, een statisch document terwijl ons onderwijs dynamisch is. Als u vragen heeft over de specifieke ondersteuning die wij aan uw kind kunnen bieden, dan kunt u het best contact met ons opnemen. Ineke Derksen, 0318-69 42 22, I.Derksen@vestercollege.nl

Effectief meedoen aan het onderwijs is niet voor al onze leerlingen vanzelfsprekend. Daarom hebben we een specifiek zorgaanbod.
 
Zorg en coördinatie
De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en ondersteunt de leraren. De zorg-coördinator en teamleider voeren hun werkzaamheden samen met zorgpartners uit. In de klas met de mentor, in de school met de Commissie voor de Begeleiding en in het samenwerkingsverband met de overige zorg-coördinatoren van de scholen voor voortgezet onderwijs. De zorgcoördinator neemt ook deel aan het overleg van zorgcoördinatoren van de scholen van De Onderwijsspecialisten. De contactgegevens van Kim Smith, onze zorgcoördinator, vindt u achter in deze gids. De Commissie voor de Begeleiding beslist of een leerling in aanmerking komt voor extra begeleiding. Het aanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces.
 
Speciale begeleiding
Leerlingen kunnen bij ons onder schooltijd, buiten de groep begeleiding krijgen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals sociale vaardigheden, faalangst en examentraining. Zo bieden we de sociale weerbaarheidstraining Rots en Water aan. In deze training leren de leerlingen enerzijds zichzelf te verdedigen tegen agressie en geweld, anderzijds leren ze beter omgaan met conflicten en problemen.
 
Andere ondersteuning
Leerlingen kunnen twee keer per week vrijwillig onder begeleiding huiswerk maken op school. Dit vindt plaats na overleg met ouders en onder begeleiding van de mentor.
 
We werken samen met Karakter Ede. Jongeren die zijn opgenomen bij Karakter, volgen onderwijs op het Vester College. Dit kan om een langere of kortere periode gaan, afhankelijk van bijvoorbeeld een diagnosestelling of behandeling. We bieden deze jongeren samen een geïntegreerde handelingsplanning.

 

Leerlingenzorg

:

Help (nieuw venster)