Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vester College
  Hendrik Stafweg 2
  6712 EA Ede
  T 0318 - 69 42 22
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

sociaal-emotionele vaardigheden

Leefstijl

Met het programma Leefstijl ontwikkelen leerlingen hun sociaal-emotionele vaardigheden. Dit zijn vaardigheden als: samenwerken, gevoelens uiten, Ook komen media-educatie, gezondheidsvaardig-heden en burgerschap aan bod. Allemaal essentiële basisvaardigheden om goed te kunnen functioneren. Zowel nu op school en thuis, als later wanneer zij volwassen zijn.
 
Het programma bestaat uit activiteiten, lesmaterialen en trainingen voor leraren. Door het oefenen van sociale vaardigheden stimuleert Leefstijl positief gedrag. Tijdens de training die voorafgaand aan het gebruik van Leefstijl gevolgd is, worden de leraren zich bewust van eigen keuzes en gedrag. Leefstijl is daarmee een visie, en veel meer dan een serie trucs of geconditioneerd gedrag.
 
In de lesprogramma’s van Leefstijl is een duidelijk verband te vinden tussen de manier waarop groepsvorming plaatsvindt en de opbouw van de lessen. Ervaringsgericht leren staat centraal. Dat gebeurt tijdens de groepsactiviteiten die de wisselwerking tussen jongeren stimuleren.

Lesprogramma

:

Help (nieuw venster)