Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vester College
  Hendrik Stafweg 2
  6712 EA Ede
  T 0318 - 69 42 22
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Overgang voortgezet onderwijs

Doorstroom naar regulier onderwijs

Ons onderwijs is erop gericht een leerling waar mogelijk te (her)plaatsen in het regulier voortgezet onderwijs. Dit gebeurt in onderling overleg met ouders, betrokken instanties en het regulier onderwijs. Leerlingen die niet naar het regulier voortgezet onderwijs kunnen, stromen in in de bovenbouw van het Vester College.

Doorstroom naar speciaal voortgezet onderwijs

In het begin van het 3e leerjaar wordt een beroeps-interessetest afgenomen. Mede op basis hiervan wordt met de leerling en de ouders een keuze gemaakt voor de te volgen beroepsoriënterende stages in de leerjaren 3 en 4 basisberoepsgerichte leerweg (BBL)/kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) en de maatschappelijke stage in klas 3 theoretische leerweg (TL).

Schoolkeuze

Aan het begin (medio oktober) van het vierde leerjaar wordt er een informatieavond gehouden over het vervolgonderwijs. Op deze avond geven zorgcoördinatoren en ambulant werkers van verschillende ROC’s voorlichting en vertellen oud-leerlingen over hun ervaringen. Daarnaast worden diverse afdelingen van het ROC in verband bezocht en kunnen leerlingen een dagdeel op het ROC groepslessen volgen.

Oud-leerlingen en docenten van andere scholen komen voorlichting geven over vervolgopleidingen. Ook zorgen we voor een persoonlijke overdracht naar de volgende school. We praten bijvoorbeeld met begeleiders in het vervolgonderwijs over de onderwijsbehoefte van de leerling.

Ons Onderwijs

:

Help (nieuw venster)