Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vester College
  Hendrik Stafweg 2
  6712 EA Ede
  T 0318 - 69 42 22
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ons Onderwijs

 • Onze school is diplomagericht. Leerlingen kunnen bij ons het voortgezet speciaal onderwijs afsluiten met een vmbo-diploma.
In ons onderwijs streven we dezelfde doelen na als het regulier onderwijs. We werken met methoden die in het regulier voortgezet onderwijs gebruikt worden, ook de exameneenheden en het diploma zijn hetzelfde. Daarnaast besteden we specifieke aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag van onze leerlingen. Dit alles doen we door middel van een aangepast onderwijsprogramma, afgestemd op het niveau van de leerling.

Ontwikkelingsperspectief

 
Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld voor de lange termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling beschreven voor een periode van maximaal vier jaar. Ook is het verwachte uitstroomprofiel beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn het ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoefte en omstandigheden die van invloed zijn op de ontwikkeling. Het OPP wordt met de ouders besproken en door hen ondertekend.
 
De langetermijndoelen uit het ontwikkelingsperspectiefplan worden vertaald in kortetermijndoelen in het groepsplan.

Leerroutes en uitstroomprofielen

 • Onze school biedt leerroute 6, met het bijbehorend uitstroomprofiel voor vervolgonderwijs: mbo en havo. Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer uw zoon of dochter op een reguliere school de ondersteuning kan krijgen die nodig is.
  De Commissie van Begeleiding (CievB) plaatst een leerling in een leerroute die opleidt tot het niveau dat in het OPP is opgenomen.
   
  Scholen van De Onderwijsspecialisten nemen deel aan de ontwikkeling van een landelijk doelgroepenmodel voor speciaal onderwijs. Daarom gaat op termijn het leerroutemodel veranderen. U wordt geïnformeerd zodra we weten op welk moment dit voor onze school wijzigt en wat dit inhoudt.
​​

Ons Onderwijs

:

Help (nieuw venster)