Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vester College
  Hendrik Stafweg 2
  6712 EA Ede
  T 0318 - 69 42 22
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

stages

 • Stage lopen is belangrijk in het beroepsonderwijs. Het helpt de leerling om een toekomstperspectief te ontwikkelen dat past bij zijn eigen mogelijkheden, voorkeuren en beperkingen.

 

Stage lopen is belangrijk in het beroepsonderwijs. Het helpt de leerling om een toekomstperspectief te ontwikkelen dat past bij zijn eigen mogelijkheden, voorkeuren en beperkingen. Aan het begin van het derde leerjaar nemen we een beroepsinteressetest af. Mede op basis van de uitkomsten van deze test maken we met de leerling en de ouders een keuze voor de te volgen beroeps oriënterende stages in de leerjaren 3 en 4 van de basisberoepsgerichte leerweg (BBL) en de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL).
 
In het derde en vierde leerjaar lopen de leerlingen gedurende twee periodes één dag in de week stage. Hier voeren ze een aantal praktijkopdrachten uit. Als de leerlingen geen stage lopen, voeren ze praktijkopdrachten uit binnen de school met de methode Dubbelklik om zich voor te bereiden op het praktijkexamen. De praktijkexamens worden deels geoefend en afgenomen op scholengemeenschap Het Streek (locatie Zandlaan).
De stagebegeleider zorgt ervoor dat de leerling passende taken uitvoert en dat leren op de stageplaats mogelijk is. Door het voeren van begeleidings- en voortgangsgesprekken houden we zicht op de ontwikkeling van de leerling.

Stages

:

Help (nieuw venster)