Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vester College
  Hendrik Stafweg 2
  6712 EA Ede
  T 0318 - 69 42 22
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

HANDIG OM TE WETEN

Medicijngebruik
Wij vragen u om duidelijke informatie over het medicijngebruik van uw zoon of dochter. Geef medicijnen veilig en in de juiste dosering mee naar school. Geef verandering van medicijnen of dosering alstublieft altijd door aan de leraar. Wij hebben uw schriftelijke toestemming nodig om medicijnen toe te mogen dienen.
 
Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een inventarisatieformulier dat u moet invullen. Zo houden wij de gegevens van uw zoon of dochter over medicijngebruik, taxivervoer, telefoonnummers en een eventueel dieet actueel.
 
Beschermende kleding
Tijdens praktijkvakken dragen leerlingen beschermende kleding. Zo is tijdens de kooklessen een schort verplicht. De leerling krijgt de kleding in bruikleen. Bij verlies of schade berekenen wij de kosten aan u door. Voor een aantal praktijkroutes zijn werkschoenen verplicht volgens de Arbowet. Deze schaft u zelf aan.
 
Gymkleding
Alle leerlingen hebben één keer per week gymles. Daarvoor hebben ze een sportbroek, een T-shirt en sportschoenen (geen zwarte zolen) nodig.
 
Sponsoring
De school maakt geen gebruik van geld, goederen of diensten, waarvoor een sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband.
 
Foto en film
Als uw zoon of dochter voor het eerst bij ons op school komt, vragen wij u eenmalig toestemming voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal van uw zoon of dochter. Een zorgvuldig, integer en positief gebruik van beeldmateriaal staat bij ons voorop, zonder commerciële doeleinden. Bij twijfel of indien wij een portretfoto of een foto voor een campagne willen gebruiken, nemen wij altijd contact met u op. Indien u ondanks gegeven toestemming toch bezwaar heeft op een publicatie dan kunt u dat bij ons aangeven. Wij zullen dan onze uiterste best doen deze te verwijderen.
 
Bescherming persoonsgegevens
De school houdt persoonsgegevens bij van u en uw zoon of dochter. In de Wet bescherming persoonsgegevens is bepaald dat de verwerking van de gegevens op zorgvuldige wijze moet plaatsvinden en dat de verzamelde gegevens toereikend, relevant, juist en nauwkeurig moeten zijn. Uiteraard geldt een geheimhoudingsplicht en zorgen wij ervoor dat de gegevens goed beveiligd zijn. Desgewenst kunt u de gegevens inzien.

 

Praktisch

:

Help (nieuw venster)