Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vester College
  Hendrik Stafweg 2
  6712 EA Ede
  T 0318 - 69 42 22
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Lestijden

Schooltijden

Volgens de wet moet minimaal 1.000 uren onderwijs per jaar gevolgd worden. Het onderwijsprogramma van onze school is ingevuld op basis van deze wettelijke kaders.    
 
Onze schooltijden zijn op maandag tot en met
vrijdag van 08.25 uur tot 14.15 uur.
 
Lestijden
 
​Lestijden ​1e bel ​8.20 uur
​start ​8.25 uur
​1e lesuur ​8.25 uur ​9.20 uur
​2e lesuur 9.20 uur 10.15 uur
Pauze ​10.10 uur ​10.25 uur
​​3e lesuur ​10.30 uur ​11.25 uur
​​4e lesuur ​11.25 uur ​12.15 uur
Pauze ​12.10 uur ​12.30 uur
​​5e lesuur ​12.35 uur ​13.25 uur
​​6e lesuur ​13.25 uur ​14.15 uur
 
 

Pauzes/overblijven 

De eerste pauze is van 10.15 uur tot 10.30 uur, de tweede pauze van 12.15 uur tot 12.35 uur. Leerlingen nemen brood, drinken en fruit van huis mee.
 
Leerlingen blijven op het terrein van de school en kunnen de pauze doorbrengen op vier plekken: In de kantine (hier staan een tafeltennistafel en tafelvoetbal), in de stilteruimte, op het plein en op het spel- en sportplein. In de pauzes kunnen leerlingen muziek luisteren via hun eigen MP3-speler of iPod. Kiezen de leerlingen voor het sportplein, dan blijven de muziekspelers in het kluisje.
 
Onderwijsuren op jaarbasis
De leerlingen krijgen 26,25 uur les per week gedurende gemiddeld 40 schoolweken. Zo worden 1.000 verplichte lesuren per jaar gemaakt. In het examenjaar krijgen de leerlingen minimaal 700 lesuren. Dit is gelijk aan de onderwijstijd van het voortgezet onderwijs. Onze jaarplanning en vakantieregeling zijn daarop gebaseerd.
 
Vrijstellingen en ontheffingen
In sommige gevallen kunnen kinderen niet het voorgeschreven aantal lesuren volgen, bijvoorbeeld om medische redenen. U wordt verzocht deze situatie bij de start van het schooljaar, of het moment waarop uw zoon of dochter naar school gaat, te bespreken met de schoolleiding. Na overleg wordt dan bepaald of er vrijstelling wordt verleend of kan worden aangevraagd voor een deel van de lessen. Vrijstelling kan in sommige gevallen worden verleend door het bevoegd gezag van de school of moet worden aangevraagd bij de Onderwijsinspectie. Voor meer informatie over vrijstellingen en ontheffingen kunt u terecht bij de schoolleiding.

Praktisch

:

Help (nieuw venster)