Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vester College
  Hendrik Stafweg 2
  6712 EA Ede
  T 0318 - 69 42 22
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ouderbijdrage

 • Elk jaar vragen wij u een vrijwillige financiële bijdrage voor de organisatie van feestelijke gelegenheden als Sinterklaas en Kerstmis.
Wij vragen u jaarlijks een vrijwillige financiële bijdrage voor de organisatie van feestelijke gelegenheden. De school beheert de bijdragen en verantwoordt deze in een financieel jaarverslag. De hoogte van de bijdrage is € 25,-.
Voor deelname aan excursies vragen we een bijdrage van € 75,-.
Het gaat om vrijwillige bijdragen. Afzien van betaling heeft geen consequenties voor de deelname van uw kind; wel vinden we het prettig wanneer u hierover de directeur van de school informeert.

 

U kunt dit bedrag van €100,- overmaken op rekeningnummer
NL29RABO 012.196.1222 t.n.v. Orth. Onderwijsinst. Arnhem o.v.v. VSO schooljaar 2018-2019 en de NAAM van uw zoon/dochter.
 
Indien de betaling een probleem oplevert kunt u in overleg met de teamleider een regeling treffen.  In bepaalde gevallen is het mogelijk om deze bijdrage via de Sociale Dienst vergoed te krijgen. U kunt hierover bij uw gemeente informatie aanvragen.

Praktisch

:

Help (nieuw venster)