Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Vester College
  Hendrik Stafweg 2
  6712 EA Ede
  T 0318 - 69 42 22
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun gedrag. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ouder en school

 • Een goede samenwerking met ouders is voor ons essentieel. Alleen samen met u kunnen we ervoor zorgen dat uw zoon/dochter groeit en een succesvolle toekomst tegemoet gaat.

We zoeken daarom regelmatig contact met u. En vinden het prettig als u ook contact met ons opneemt. Wij werken graag met u samen in:

 • medezeggenschapsraad
 • enquêtes vanuit kwaliteitszorgcyclus
 • open avonden
 • kennismakingsgesprek
 • bespreking ontwikkelingsperspectief
 • bespreking handelingsplan

Er is een aantal momenten vastgelegd waarop we contact met ouders hebben.

Ouderavonden
Een aantal vaste contactmomenten zijn:
-      het kennismakingsbezoek van u en uw zoon of dochter, voordat hij of zij op school start;
-      de receptie bij aanvang van het schooljaar ter kennismaking met de leraar, begeleiders en andere ouders uit de groep;
-      aan het begin van het vierde leerjaar (medio oktober) wordt een informatieavond gehouden over het vervolgonderwijs. Op deze avond geven zorgcoördinatoren en ambulant begeleiders van verschillende ROC’s voorlichting.
 
Oudergesprekken
Per leerling spreekt de mentor met elke ouder af hoe we contact met elkaar houden. Dit noemen we een contactarrangement. We houden hierbij rekening met uw wensen over hoe vaak en op welke manier we contact hebben.
 
Bezoek aan school
Voordat u uw zoon of dochter bij ons aanmeldt, kunt u met uw zoon of dochter een individueel, oriënterend bezoek aan de school brengen. Zo krijgt u een indruk van de sfeer van de school, de werkwijze, de klassen, enzovoort. Dit helpt u om een keuze voor de school te maken.

Ouders

:

Help (nieuw venster)