Medezeggenschapsraad zoekt leden!

De medezeggenschapsraad zoekt u!

Denk, adviseer en beslis mee over de toekomst van uw kind; onze toekomst.

Een aantal onderwerpen waarover de MR gaat zijn:

* Veiligheid op school
* Huisvesting
* Begroting
* Ouderbijdrage wel/niet
* Meedenken over andere dagelijkse uitdagingen
* Arbeidsvoorwaarden voor docenten

Meld u aan bij de MR via mail: mr@vestercollege.nl of r.baron@vestercollege.nl en versterk ons!