Cultuur- en bewegingsonderwijs

Sport neemt een belangrijke plek in binnen ons onderwijs. Wekelijks krijgen alle leerlingen gymlessen. Daarnaast organiseren we een jaarlijkse sportdag voor de hele school. Ook werken we al een aantal jaren samen met Special Heroes met als doel leerlingen te stimuleren om meer te bewegen en hun de mogelijkheid te bieden zich aan te sluiten bij een (sport)vereniging. Om kennis te maken met deze verenigingen worden er clinics gegeven op onze school. Onze leraar sport kan de weg naar een sportvereniging ondersteunen en begeleiden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Remco Baron r.baron@vestercollege.nl 

Kunst en cultuur hebben ook een plaats binnen onze school. We stimuleren de leerlingen bovendien om deel te nemen aan culturele activiteiten buiten school. Daarvoor laten wij ze in de lessen zo veel mogelijk kennismaken met de mogelijkheden op dit gebied. Wij werken hiervoor onder andere samen met Cultuurmij Oost en Cultura Ede.