Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school biedt leerroute 6, met het bijbehorend uitstroomprofiel voor vervolgonderwijs: mbo en havo. Daarnaast behoort (tussentijdse) uitstroom naar een reguliere school tot de mogelijkheden wanneer uw zoon of dochter op een reguliere school de ondersteuning kan krijgen die nodig is.  

De Commissie van Begeleiding (CievB) plaatst een leerling in een leerroute die opleidt tot het niveau dat in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) is opgenomen.  

Scholen van De Onderwijsspecialisten nemen deel aan de ontwikkeling van een landelijk doelgroepenmodel voor speciaal onderwijs. Daarom gaat op termijn het leerroutemodel veranderen. U wordt geïnformeerd zodra we weten op welk moment dit voor onze school wijzigt en wat dit inhoudt.