Onderwijsprogramma

Ons onderwijs is afgestemd op het uitstroomprofiel dat wij bieden: uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Vester College werkt met dezelfde kerndoelen als het regulier voortgezet onderwijs. Daarin is veel aandacht voor Nederlands, Engels en wiskunde. Het speciaal onderwijs heeft daarnaast extra leergebied overstijgende kerndoelen. Deze kerndoelen gaan over kennis, vaardigheden en houdingen die nodig zijn voor een algemene maatschappelijke voorbereiding en persoonlijke vorming.  

De leergebiedsoverstijgende doelen zijn onderverdeeld in vier categorieën:  

  • Leren Leren 
  • leren taken uitvoeren; 
  • leren functioneren in sociale situaties; 
  • ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief.