Ouderavonden

Vaste contactmomenten zijn:  

  • het kennismakingsbezoek van u en uw zoon of dochter voordat hij of zij op school start. 
  • kennismaking bij aanvang van het schooljaar met de mentor waarbij het ouderarrangement besproken wordt.
  • aan het begin van het derde leerjaar is er een informatieavond waarin het PTA (Programma Toetsing en Afsluiting) toegelicht wordt.
  • aan het begin van het vierde leerjaar (medio oktober) wordt een informatieavond gehouden over het vervolgonderwijsOp deze avond geven zorgcoördinatoren en ambulant begeleiders van verschillende ROCs voorlichting.