Wie zijn wij

Leerlingen op Vester College zijn tussen de 12 en 18 jaar. Onze leerlingen hebben een benedengemiddeld tot gemiddeld IQ (80-110) en hebben behoefte aan specifiek onderwijs op het gebied van leren en gedrag. Voor hun ontwikkeling bieden wij hen veel structuur, veiligheid en duidelijkheid. Ook kijken wij naar mogelijkheden: wat wil en kan een leerling?  

Duidelijke doelen  

Vester College heeft circa 130 leerlingen. Met elke leerling willen wij duidelijke doelen bereiken:  

  • Optimale leerprestaties die gericht zijn op het behalen van een diploma.  
  • Een ononderbroken ontwikkeling, ook sociaal-emotioneel.  
  • Een positieve omgang met talenten en beperkingen, met de nadruk op kansen en mogelijkheden.  

Bij ons kunnen leerlingen rekenen op een passende en persoonlijke begeleiding die aansluit op hun ontwikkelingsniveau.  

Expertise  

Onze expertise zetten we in voor onze leerlingen en die van andere scholen binnen ons samenwerkingsverband. Als oplossing voor diverse individuele ondersteuningsvragen ontwikkelden wij een breed aanbod van speciale arrangementen. Wij stemmen onze arrangementen verder af met individuele leerlingen, ouders, partners in het (regulier) onderwijs en (jeugd)zorg.

Diplomagericht  

Vester College is een school voor diplomagericht voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen kunnen bij ons een vmbo-opleiding volgen op drie niveaus: basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg.