Sponsorloop voor Kika

In de week van 13 t/m 17 september hebben de leerlingen van het Vester College tijdens hun gymles een sponsorloop voor het goede doel KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij) gehouden.

Bewust steun bieden

Het was in de eerste plaats de bedoeling om zoveel mogelijk geld op te halen, maar ook om de leerlingen bewust te maken van dit goede doel. Elke leerling kreeg van tevoren de opdracht mee om zoveel mogelijk sponsoren bij elkaar te zoeken om KiKa te kunnen steunen, ook de mentoren mochten natuurlijk meedoen!

Wat een prestatie!

In de week die hierop volgde is al het geld ingezameld en bleek dat de leerlingen en docenten zo enorm goed hun best hadden gedaan. Hierdoor is er uiteindelijk een bedrag van € 2.955,73 bij elkaar gelopen. Wat een prestatie! Op woensdag 13 oktober hebben we het mooie bedrag overhandigd aan een vrijwilliger van KiKa. Wij zijn als school super trots op al onze leerlingen en hopen dat KiKa veel mooie dingen kan betekenen met onze bijdrage.

    

Onze school

Ons onderwijs is zo ingericht dat de leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces doorloopt. Hierbij kijken we niet naar onmogelijkheden, maar juist naar wat de jongere kan en wil. We maken hierbij gebruik van eigentijdse lesmethodes die zijn
aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de leerling.

Meer over Onze school