Werken bij Het Vester College

Op het Vester College bieden we voortgezet speciaal onderwijs op niveau VMBO basis, kader of theoretische leerweg aan leerlingen die extra gedragsondersteuning of ondersteuning bij het leren nodig hebben. Na het behalen van hun diploma stromen onze leerlingen uit naar MBO of een reguliere havo.

Ons onderwijs

Het Vester College is een kleine school met ongeveer 130 leerlingen, verdeeld over 2 locaties. Bij ons zitten leerlingen die het in het reguliere onderwijs niet redden, omdat het daar te groot is, omdat de structuur niet past of omdat er meer begeleiding nodig is dan geboden kan worden.

De groepen op onze school zijn, net als in het reguliere onderwijs, ingedeeld in jaargroepen per niveau. De groepsgrootte is wel een stuk kleiner en bestaat gemiddeld uit 12 leerlingen. Onze leerlingen hebben intensief contact met hun mentor. Die zien ze meerdere uren per dag, omdat hun mentor ook alle algemeen vormende onderwijsvakken geeft aan de eigen groep. Zo leren mentoren en leerlingen elkaar goed kennen. Dat is nodig om leerlingen goed te kunnen ondersteunen en begeleiden.

In ons onderwijs maken we gebruik van met name papieren lesmethodes. Dat lijkt misschien ouderwets, maar het is een bewuste keuze. Veel van onze leerlingen hebben baat bij de visuele structuur die een papieren methode biedt.

Wat houdt werken bij ons in

Je geeft ijzersterk les. Daarnaast ben je ook een pedagogische kei. Je stemt af op leerlingen, je onderzoekt waar hun gedrag vandaan komt en hoe je daarop kunt aansluiten. Je bent geduldig én je hebt een proactieve houding. Door jouw duidelijke en consequente optreden trek je de angel eruit voordat gedrag escaleert. Werken bij ons is topsport.

En wat echt belangrijk is: je hébt iets met onze leerlingen. Zowel met die angstige teruggetrokken leerling als met diegene met een korte lontje en een grote mond. Jij hebt aandacht voor individu en voor de groepsdynamiek. Na een conflict veer je terug, wordt het uitgepraat en pak je de draad weer op. Je geeft steeds opnieuw kansen en begeleiding om te leren.

Natuurlijk krijg je steun van collega’s. Als je ergens tegenaan loopt kun je bij ze terecht. Op dezelfde manier kijk jij ook mee met anderen. Soms letterlijk en ongevraagd, als je onrust ervaart in het lokaal naast je. Je steekt dan even je hoofd om de hoek van de deur om te zien of jouw collega iets nodig heeft.

Het team

Ons team bestaat uit mentoren, praktijkdocenten en vakdocenten. Daarnaast hebben we ondersteunende collega’s zoals een schoolmaatschappelijk werker, een orthopedagoog en onderwijsondersteuners. Zij worden op maat ingezet waar behoefte is.

Ons team is jong, enthousiast en gedreven om er te zijn voor de leerlingen. Ook is er veel humor, dat helpt om te relativeren. Op zowel het leerklimaat als het werkklimaat scoren we bijzonder hoog. Onze veilige werksfeer helpt ook leerlingen om tot leren te komen.

Open en stevig in je schoenen staan, hulp vragen en elkaar opzoeken voor afstemming is vanzelfsprekend, Dat doen we aan de lopende band. We spreken één taal naar leerlingen. Je heb hier geen domein waar jij alleen bepaalt, onderwijs geven we echt samen.

De Onderwijsspecialisten

Als je bij ons komt werken, krijg je een dienstverband vanuit De Onderwijsspecialisten. Binnen deze stichting werken 30 scholen samen aan onderwijs voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Samen laten we elk kind groeien.