Wij richten ons onderwijs op optimale ontwikkeling en een diploma. We kijken naar wat een leerling kan en wil.

Schoolgids Praktische informatie

Wij richten ons onderwijs op optimale ontwikkeling en een diploma. We kijken naar wat een leerling kan en wil.

Schoolgids Praktische informatie

Wat onze school speciaal maakt

Vester College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs, gericht op optimale ontwikkeling en een vmbo-diploma. Wij kijken naar wat een leerling in zijn mars heeft en wil.

Expertise

Onze expertise zetten we in voor onze leerlingen en die van andere scholen binnen ons samenwerkingsverband. Als oplossing voor diverse individuele ondersteuningsvragen ontwikkelden wij een breed aanbod van speciale arrangementen. Wij stemmen onze arrangementen verder af met individuele leerlingen, ouders, partners in het (regulier) onderwijs en (jeugd)zorg.

Ons onderwijs
Expertise

Diplomagericht

Vester College is een school voor diplomagericht voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen kunnen bij ons een vmbo-opleiding volgen op drie niveaus: basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg.

Ons onderwijs
Diplomagericht