Ons onderwijs

Elke leerling groeit door onderwijs dat bij hem past en dat rekening houdt met zijn specifieke kennis, vaardigheden, interesses, talenten en beperkingen. Zodat een leerling met zelfvertrouwen klaar is voor de volgende stap.

Burgerschap

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een ­multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving.

Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak- en leergebieden, school-brede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. De mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen bepalen deels waar we de focus op leggen.

Cultuur- en bewegingsonderwijs

Wekelijks krijgen alle leerlingen gymlessen. Daarnaast organiseren we een jaarlijkse sportdag voor de hele school. Ook werken we al een aantal jaren samen met Special Heroes  met als doel leerlingen te stimuleren om meer te bewegen en hen de mogelijkheid te bieden zich aan te sluiten bij een (sport)vereniging. Om kennis te maken met deze verenigingen vinden er clinics plaats op onze school. Meer weten? Neem gerust contact op met Remco Baron. Hij kan je ook helpen bij het vinden van een passende sportvereniging in je vrije tijd. 

Kunst en cultuur

We stimuleren leerlingen om deel te nemen aan culturele activiteiten buiten school. Daarvoor laten we ze in de lessen zo veel mogelijk kennismaken met de mogelijkheden op cultureel gebied. We werken hiervoor onder andere samen met Cultuurmij Oost en Cultura Ede.