Onze school

Op het Vester College bieden we voortgezet speciaal onderwijs op niveau vmbo basis, kader of theoretische leerweg aan leerlingen die extra gedragsondersteuning of ondersteuning bij het leren nodig hebben. Na het behalen van hun diploma stromen onze leerlingen uit naar regulier mbo of havo.

Onze school in het kort

Leerlingen, ouders en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levensovertuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Wij zijn een algemeen bijzondere school. Dat betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.

Het Vester College heeft:
• 150 leerlingen tussen de 12 en 20 jaar
• 13 groepen (van ongeveer 8 tot 15 leerlingen)
• 39 medewerkers

Inspectiebeoordeling

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.

Aanmelden

Voordat je je kind bij ons aanmeldt, kunnen jullie een individueel, oriënterend bezoek aan de school brengen. Zo krijg je een indruk van de sfeer op school, de werkwijze en de klassen. Dit helpt je om een goede keuze te maken. Voor meer informatie over aanmelden kun je contact opnemen met de teamleider. 

Wachtlijst

In het geval er onverhoopt meer leerlingen worden aangemeld dan we kunnen plaatsen moeten we overgaan tot het hanteren van een (tijdelijke) wachtlijst.

Binnenkijken bij het Vester College