Met partners en omgeving

Soms is er meer nodig dan we als school kunnen bieden. Dan zoeken we de samenwerking met instanties van buitenaf.

Samen met scholen in de regio

Alle scholen in een regio werken samen aan passend onderwijs voor elke leerling. We noemen dat een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal onderwijs, en op welke school in speciaal onderwijs.
Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei. Samen zorgen we ervoor dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. Lees meer op www.swvgeldersevallei.nl. Meer informatie vind je op www.passendonderwijs.nl.

Samen met opleiders en trainers

We vinden het belangrijk dat ons team zich blijft ontwikkelen. Zo heeft het team afgelopen schooljaar een cursus psychopathologie (in samenwerking met Hogeschool Windesheim) gevolgd. Dit schooljaar volgen onze professionals een teamtraining Rots en Water, scholing in gesprekstechnieken en diverse F-act trainingen gericht op het de-escaleren van ongewenst gedrag.

Samen met gemeenten en bedrijven

We hebben veel contact met gemeenten en met bedrijven. Zo hebben we overleg met de gemeente om gezamenlijk de mogelijkheid van een leer-­werktraject te onderzoeken op het moment dat uitstroom naar het mbo niet passend is. Ook met onze stagebedrijven hebben we veelvuldig contact. Niet alleen waar het gaat om de begeleiding van onze leerlingen tijdens hun stage, maar ook als het gaat om acties als NLdoet! of andere nationale acties.