Leerlingen

Onze school biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar voor wie de beschikbare zorg-structuur binnen het regulier onderwijs niet toereikend is. Onze leerlingen hebben extra behoefte aan veiligheid en structuur. Ze hebben een normaal IQ (80-110), maar ondervinden een beperking in hun onderwijsparticipatie. Onze leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag. Ze komen uit de regio Ede.

Speciale ondersteuning

Ons onderwijs is zo ingericht dat iedere leerling een ononderbroken ontwikkelingsproces doorloopt. Hierbij kijken we niet naar onmogelijkheden, maar juist naar wat de jongere kan en wil. We maken hierbij gebruik van eigentijdse methodes die zijn aangepast aan het ontwikkelingsniveau van de leerling.

Speciale begeleiding

Leerlingen kunnen bij ons onder en na schooltijd buiten de klas begeleiding krijgen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Denk aan sociale vaardigheden, faalangst- en examentraining. Zo bieden we de sociale weerbaarheidstraining Rots en Water aan. In deze training leren leerlingen zichzelf weerbaar maken tegen agressie en geweld. Ook leren ze beter omgaan met conflicten en problemen.

Andere ondersteuning

Leerlingen kunnen twee keer per week vrijwillig huiswerk maken op school. Zij krijgen hierbij begeleiding van een onderwijsondersteuner. De ondersteuning vindt plaats na overleg met ouders en start na de herfstvakantie.

Onze visie

Kleinschaligheid en rust zijn kenmerkend voor onze school. Structuur, veiligheid en duidelijkheid staan voorop. Leerlingen weten wat ze kunnen verwachten. Zo zorgen we voor een omgeving waarin de leerlingen zo goed mogelijk kunnen leren. Een positieve, open houding en persoonlijk contact vinden we heel belangrijk. We hebben oog voor elkaar en kennen elkaar. Leerlingen voelen zich veilig, gezien en gehoord.