Team

Elke leerling groeit met goede begeleiding en ondersteuning van school. Ons team bestaat uit mentoren, vakdocenten, onderwijsondersteuners, administratief medewerker, stagecoördinatoren, zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werker, orthopedagoog, teamleider en directeur.

Mentor

Onze leerlingen zijn erg gebaat bij sociale veiligheid en overzicht. Daarom heeft iedere klas een vaste mentor. De mentor begeleidt de klas gedurende de schoolweek en is verantwoordelijk voor de leerlingen en alles wat zich rond hen afspeelt. De mentor onderhoudt de contacten met ouders en overige teamleden, verzamelt informatie voor de leerling­bespreking en schrijft de rapportage. De mentor geeft daarnaast zelf meerdere vakken aan de eigen klas.

Extra ondersteuning

Een leerling heeft soms extra hulp of ondersteuning nodig. Daarom werken we op school meerdere dagdelen met een onderwijsondersteuner in de klas. Als het nodig is, schakelen we hulp in van gespecialiseerde medewerkers of externe begeleiders.

Vakdocenten

Voor sommige AVO (algemeen vormend onderwijs) vakken wordt een vakdocent ingezet. Bijvoorbeeld bij wiskunde, Duits en aardrijkskunde of mens- en maatschappij. Dit betekent dat de leerlingen voor deze vakken verschillende leraren hebben. Daarnaast hebben we vakdocenten voor de praktijkvakken handvaardigheid, koken en lichamelijke opvoeding. Leerlingen krijgen les in verschillende praktijklokalen.

Stagebegeleiders

Leerlingen in de bovenbouw BBL en KBL lopen één dag in de week stage. Samen met de leerling zoekt de stage-coördinator een passende stageplek en onderhoudt de contacten met het stagebedrijf.