Uitstroomprofielen en leerroutes

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kent drie richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling stellen we een ontwikkelings­perspectief vast dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussentijdse) overstap naar een reguliere school mogelijk, met passende ondersteuning. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs.

Voorbereid op de toekomst

Op onze school bereiden we leerlingen voor op uitstroom naar:
• Vervolgonderwijs: we bereiden leerlingen voor op uitstroom naar het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) niveau 1-2-3 of 4, of naar Havo. Deze leerlingen volgen leerroute 6 of 7.

Verschillende leerroutes

Welke leerroute het beste past, hangt af van verschillende factoren. Zo kijken we naar IQ, maar ook naar schoolse vaardigheden, sociaal-emotionele redzaamheid, belemmerende en bevorderende factoren.

In de onderbouw

Leerlingen volgen theorie- en praktijkvakken. Ook besteden we aandacht aan ‘leren leren’ en loopbaanoriëntatie (LOB). We besteden ongeveer zes lesuren per week aan praktijkvakken. Daarnaast hebben we themaweken waarin we ontdekkend leren en eropuit gaan. Elke week sluiten we af met een keuzeactiviteitenprogramma. Leerlingen maken dan zelf een keuze uit een aantal creatieve en sportieve activiteiten. Deze workshops geven we vaak in samenwerking met Cultura.

Bovenbouw beroepsgerichte leerweg

Leerlingen in de basisberoepsgerichte en kader­beroepsgerichte leerweg volgen het beroeps­gericht profiel Dienstverlening & Producten (D&P). In dit profiel staat oriëntatie op uiteenlopende arbeids­gebieden met een geïntegreerde loopbaan­begeleiding centraal. We hebben veel aandacht voor talenten en persoonlijke ontwikkeling. Stage is een belangrijk onderdeel van ons beroepsgerichte profiel D&P. Zo worden leerlingen goed voorbereid op de toekomst.

Bovenbouw theoretische leerweg

Leerlingen in de theoretische leerweg volgen het beroepsgerichte profiel Economie en Ondernemen. Naast leervakken krijgen zij de praktijkvakken lichamelijke opvoeding en cultureel kunstzinnige vorming. In het kader van LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding) zullen de leerlingen in de derde klas instellingen en bedrijven bezoeken en praktijkopdrachten uitvoeren. Vanuit dit uitstroomprofiel kunnen leerlingen doorstromen naar verschillende beroepsopleidingen binnen het mbo of doorstromen naar de havo.

Overstappen

Kan de leerling met de nodige ondersteuning overstappen naar het voortgezet onderwijs? Dan kan dat altijd.