Toetsen en examen

Het Vester College is een school voor diplomagericht voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen kunnen bij ons een vmbo-opleiding volgen op drie niveaus: de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg. Dit betekent dat we onze leerlingen voorbereiden op het behalen van een volwaardig vmbo-diploma. We zijn elk jaar weer trots op ons hoge slagingspercentage!

Speciale toetsen

Onze leerlingen maken ook toetsen voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Deze toetsen monitoren dezelfde leerstof als in het reguliere middelbare onderwijs op een manier die past bij onze leerlingen.

Diploma

Een diploma is iets om trots op te zijn! Leerlingen kunnen ermee laten zien wat ze hebben geleerd en welke resultaten ze hebben gehaald. Ook op het voortgezet speciaal onderwijs.

Bij ons in het speciaal voortgezet onderwijs kunnen leerlingen een volwaardig diploma behalen. Wij werken hiervoor samen met een reguliere vo-school. Onze leerlingen krijgen een officieel vmbo-diploma namens CSG Het Streek College in Ede.

Meer weten of het reglement lezen? Ga naar www.deonderwijsspecialisten.nl/scholen/diploma.