Praktijkervaring

Praktijkvakken en stages nemen een belangrijke plek in op onze school. We leren jongeren vaardigheden die ze nodig hebben in hun werk, of die ze goed kunnen gebruiken in het leven. Zo zorgen we dat ze klaar zijn voor de volgende stap.

Stages

In klas 3 en 4 van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg gaan de leerlingen één dag per week op stage. Het helpt leerlingen om een toekomstperspectief te ontwikkelen dat past bij hun mogelijkheden en voorkeuren. Daarnaast ontwikkelen leerlingen belangrijke vaardigheden en competenties tijdens hun stageperiodes. De stage valt binnen onze doelen en het examenprogramma van het beroepsgericht profiel Dienstverlening & Producten (D&P) en loopbaanoriëntatie (LOB).

Verloop van de stage

We bereiden de stageperiodes goed voor. Hoewel leerlingen het best spannend vinden, zien we hen dankzij goede begeleiding en ondersteuning snel groeien. In het derde leerjaar lopen de leerlingen gedurende twee langere periodes één dag in de week stage. In het vierde leerjaar lopen ze één langere periode stage. De stagebegeleider zorgt samen met de leerling voor een passende stageplek. Met begeleidings- en voortgangsgesprekken houden we zicht op de competentieontwikkeling van de leerling. Tijdens hun stage voeren ze een aantal verplichte praktijkopdrachten uit.

Op weg naar een vervolgopleiding en werk

Stagelopen is belangrijk in het voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het helpt leerlingen om te ontdekken waar ze goed in zijn en om een toekomstperspectief te ontwikkelen dat past bij de eigen mogelijkheden en voorkeuren.