Begeleiding en beoordeling

Voor elke nieuwe leerling maken we een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). We bespreken dit plan jaarlijks met leerlingen en hun ouders. Hierin staat wat een leerling kan en wat hij de komende vier jaar kan leren. Daarnaast maken leraren groepsplannen voor hun lessen.

Wat heeft je kind nodig?

In het OPP staat ook welke ondersteuning de leerling nodig heeft om goed te kunnen leren en ontwikkelen. Ook staat in het plan welke dingen het leren makkelijker of moeilijker maken. De mate van ondersteuning bepaalt de leerroute van de leerling.

Wat betekent dat voor de lessen?

Alle lessen die een kind volgt, hebben een doel. De leraar stelt doelen op voor iedere leerroute. Dat kunnen doelen zijn op het gebied van kennis, maar ook op het gebied van gedrag. Samen vormen deze doelen een groepsplan. Daarin staat welke leerlingen in de groep werken aan dezelfde doelen. Ook staat in het plan hoe we leerlingen duidelijk maken wat van ze wordt verwacht, en hoe we dit organiseren. De leraar beschrijft ook met welke middelen en methoden we werken.

Waar groeit je kind naartoe?

Zal je kind straks zelfstandig kunnen werken? Is een vervolgopleiding mogelijk? Of blijft begeleiding waarschijn-lijk nodig? Dit noemen we het uitstroomprofiel van de leerling. Voor ieder profiel hebben we een ander leer-aanbod.

Hoe doet je kind het in de praktijk op school?

We houden de planning voor het leren en ontwikkelen van je kind bij in een digitaal systeem. Op het Vester College is dit SOM-today. Zo zien we hoe de leerling zich daadwerkelijk ontwikkelt. Hierin staan de behaalde cijfers, maar ook opmerkingen over gedrag en ontwikkeling.