Maatwerk

Soms hebben leerlingen een extra steuntje in de rug nodig. Of ze lopen vast op school. Wij helpen ze dan weer op weg. Met speciale aandacht een gesprekje of begeleiding en zorg die bij hen past.

Speciale begeleiding

Leerlingen kunnen bij ons onder schooltijd of na schooltijd buiten de groep begeleiding krijgen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling. Denk aan sociale vaardigheden, faalangst- en examentraining. Zo bieden we de sociale weerbaarheids­training Rots en Water aan. In deze training leren de leerlingen zichzelf weerbaar maken tegen agressie en geweld en beter omgaan met conflicten en problemen.

Andere ondersteuning

Leerlingen kunnen twee a drie keer per week onder begeleiding van een onderwijsassistent huiswerk maken op school. Dit is vrijwillig en vindt plaats na overleg met ouders. De huiswerkbegeleiding start na de herfstvakantie.