Doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier lees je wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen bereiken.

Bereikt in 2022

• We zijn er blij dat we het afgelopen schooljaar onder andere door groei van het leerlingenaantal 7 nieuwe collega’s hebben kunnen aantrekken. Hierdoor hebben we, ondanks een hoog ziekte verzuim, bijna altijd dagelijks onderwijs op school kunnen bieden.
• We vroegen ook in 2022 vanuit de NPO gelden extra inzet vanuit de praktijk HIP om leer­achterstanden te verkleinen. Mogelijk mede hierdoor zijn op, één leerling na, alle leerlingen die examen hebben gedaan ge-slaagd.
• We hebben ingezet op duurzaamheid, afval wordt gescheiden, tegels op het schoolplein werden “gewipt”, planten en bomen zijn hiervoor in de plaats gekomen.
• We hebben veel aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) door in de onderbouw bedrijven te bezoeken en gastdocenten de klas binnen te halen. Voor de bovenbouwleerlingen is een beroepen-markt gehouden, waarbij ook het Dulon-college (MBO) betrokken was.
• Uit ons jaarlijkse leer-werkklimaat onderzoek bleek dat de leerlingen zich ook afgelopen schooljaar weer veilig, gehoord en gezien voelen.

Nieuw jaar, nieuwe doelen

• We merken dat corona, ook op het gebied van leerachterstanden, zijn sporen nagelaten heeft. Daarom gaan we dit schooljaar “terug naar de basis”. (Lesgeven door middel van het directe instructiemodel) en inzetten op effectieve leertijd en waar mogelijk differentiatie in werkvormen.
• We gaan voor kwaliteit en ontwikkeling. We leggen hierbij dit schooljaar het accent op het ontwikkelen van het praktijk­gerichte programma voor de bovenbouw TL (invoering onder voorbehoud augustus 2024). Dit doen we in samenwerking met andere VO scholen. Ook duurzaamheid, loopbaanoriëntatie en (wereld)burgerschapskunde zijn nog steeds volop in ontwikkeling.