Aanmelden

Toelating

Voor de toelating van uw zoon of dochter tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het samenwerkingsverband in uw regio bepaalt of deze wordt afgegeven. U kunt zo’n verklaring niet zelf aanvragen. De school waar uw kind staat ingeschreven of waar u uw kind heeft aangemeld, neemt deze taak op zich.

Oriëntatie
Op dit moment organiseren wij geen open dag. Voor een persoonlijke rondleiding kunt u contact opnemen onze school.

 

Wachtlijstbeleid

Aanmelden

Voor meer informatie over aanmelden en voor het maken van een afspraak voor een persoonlijke oriëntatie kunt u contact opnemen met onze school via telefoonnummer 0318 - 69 42 22.