Naar school

We zijn elke dag blij onze leerlingen weer op school te zien! Hier lees je meer over vervoer naar school en wat je moet doen als je kind niet naar school kan komen.

Ziek en beter melden

Kan je kind niet naar school komen? Meld dit dan vóór 8.15 uur telefonisch via 0318 – 69 42 22. Geef het ook door aan de vervoersmaatschappij waarmee je kind reist. We vinden het fijn als je de dag vóór je kind naar school komt, ook even belt. Dan houden we er rekening mee. Goed om te weten: als je kind op school ziek wordt, nemen we contact op voordat je kind naar huis gaat.

Vervoer naar school

Een aantal van onze leerlingen komt met de taxi naar school. Je kunt vervoer naar school aanvragen bij de gemeente waarin je woont. De school geeft dan een verklaring af waarin staat dat de leerling niet naar school kan komen zonder speciaal vervoer. Dit doen we niet altijd. We stimuleren zelfstandig reizen!

Stalling

Fietsen worden voor de school op de hiervoor bestemde plekken gestald. Voor brommers en scooters is er een aparte plek gereserveerd. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van vervoersmiddelen.

Thuisblijven

Is je kind lang of vaak ziek? Dan neemt de mentor, teamleider of maatschappelijk werker contact op. Samen zoeken we naar een oplossing zodat de leerachterstand niet te groot wordt. Eventueel kan de jeugdarts van de GGD advies geven over zorg en begeleiding.

Vermoed je dat het door omstandigheden niet lukt om de verplichte 1000 uur onderwijs te halen? Meld dit dan zo snel mogelijk aan de directeur.

Let op: wegblijven van school mag alleen bij ziekte. Alle andere gevallen noemen we spijbelen. We zijn verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Te laat

Bij te laat komen krijgt elke leerling een te-laat-briefje met daarop de reden. Pas daarna mag hij door naar de klas. Komt je kind vaker te laat, dan heeft dit consequenties. De mentor of schoolmaatschappelijk werker neemt bij ongeoorloofd verzuim tijdig contact met je op.