Afspraken op school

Onze school is een fijne en veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Daar letten we op. We houden ons daarom samen aan de volgende afspraken.

Alcohol en drugs

Alcohol, energiedrankjes en drugs, maar ook snus, vapes en sigaretten zijn verboden op school. Daar zijn wij heel stellig in. Wij zijn een rookvrije school. Als we merken dat een leerling alcohol, snus of drugs bij zich heeft of gebruikt, nemen we contact met de ouder/verzorger op. Ook volgt er meestal een melding bij de politie.

Beschermende kleding

Tijdens praktijkvakken dragen leerlingen beschermende kleding. Zo is een schort verplicht tijdens de kooklessen. De leerling krijgt een schort tijdens de les. Voor een aantal stages zijn werkschoenen verplicht volgens de Arbowet.

Calamiteiten

Ieder jaar oefenen we met onze leerlingen en medewerkers het ontruimen van het schoolgebouw. Iedereen weet hierdoor zo goed mogelijk wat te doen in geval van nood. Soms kondigen we een oefening van tevoren aan, maar niet altijd.

Eten en drinken

Leerlingen nemen brood, fruit en drinken van huis mee. Wij stimuleren het gebruik van navulbare (water)flesjes en geven leerlingen bij de start een (herbruikbare) Dopper. Ook kun je in de kantine aan de Hendrik Stafweg een broodje of drankje kopen. Op beide locaties delen we regelmatig gratis fruit of melk uit.

Mobiele telefoons

Het gebruik van mobiele telefoons is alleen toegestaan in de pauzes. Mocht het passend zijn bij een les, dan kan de leraar besluiten de mobiele telefoon toe te staan. Anders bewaart de leerling deze in zijn kluisje.

Sponsoring

De school maakt geen gebruik van geld, goederen of diensten waarvoor een sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband.

Gezonde school

Onze kantine heeft het certificaat ‘goud’ van de gezonde school. Dit houdt in dat 80% van alle verkochte producten voldoen aan de gestelde gezondheidseisen. We stimuleren het drinken van kraanwater. Daarom krijgt iedere leerling bij de start op school een duurzame Dopper-waterfles.

Verzekering

We hopen natuurlijk dat het niet nodig is, maar we zijn verzekerd tegen schade en ongevallen. Onze algemene aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die door een van onze medewerkers is veroorzaakt. Onze ongevallenverzekering dekt schade door of met een voertuig van school. Je kind is dan meeverzekerd als inzittende. Tot slot keert onze ongevallen­verzekering eenmalig een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van medewerkers, vrijwilligers en leerlingen.

Waardevolle spullen

Laat waardevolle spullen het liefst thuis. De school is niet aansprakelijk voor wat ermee gebeurt. Onze verzekering dekt geen schade die niet uitdrukkelijk door een van onze medewerkers is ontstaan. Verloren spullen, telefoons of brillen die kapot zijn gevallen, zijn dus niet verzekerd.